С Мисъл за бъдещето

Футболът е един от спортовете, който развива у децата висока двигателна активност, а с емоциите, които създава, е най-интересен и достъпен за всички деца. Всичко това допринася за тяхното физическо развитие в тази най-ранна възраст.

Нашите партньори